ZAKŁADANIE SPÓŁEK I OBSŁUGA KORPORACYJNA

  • doradztwo z zakresu wyboru formy działalności gospodarczej

  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

  • sporządzanie umowy spółki cywilnej

  • zakładanie i likwidacja spółek

  • przekształcanie, łączenie i podział spółek

  • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej (umów, protokołów, uchwał itd.)

  • sporządzanie umów handlowych, regulaminów, opinii, informacji i pism

  • prowadzenie postępowań sądowych, w tym sporów między wspólnikami spółek handlowych i cywilnych