WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

  • prowadzenie na etapie przedsądowym i sądowym postępowań spornych dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej

  • rejestracja znaków towarowych

  • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych w środkach masowego przekazu

  • sporządzanie i weryfikacja umów z zakresu IT, prawa autorskiego i świadczenia usług drogą elektroniczną

  • przygotowywanie projektów polityk i regulaminów e-usług,

  • wsparcie w zakresie projektów IT

  • pomoc prawna w zastrzeganiu znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów w Polsce i za granicą,

  • prowadzenie spraw rejestrowych, sporządzanie pism urzędowych

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych w projektach IT, w tym wdrażanie RODO na stronach www